Hatályos rendeletekAzonosító  Cím  Érv. kezdete
10/2009. (IV.24.) Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról 2009.04.24
17/2009.(IX. 23.) Az önkormányzat illetékességi területén működő üzletek nyitvatartási rendjének szabályozására 2009.10.01
14/2011.(IX.21.) Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről 2011.09.21
3/2013.(II.13.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (egységes szerkezetben a 21/2013. (X. 30), 22/2014. (XII. 4.), 2/2018. (II. 14.), 5/2019. (IV. 17.) önkormányzati rendeletekkel és 13/2020. (V. 22. ) határozattal) 2020.05.22
18/2013.(IX.25.) A közterület használatáról, védelméről és a közterület-használat díjáról (a 26/2013. (XI. 20.), a 8/2014. (IV. 9.), 20/2014. (XII. 4.), 21/2017. (XII. 13.) és 4/2019. (IV17.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben) 2019.04.18
25/2013.(XI.20.) A közkifolyók vízhasználatáról 2013.11.21
26/2013.(XI.20.) Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatáról 2013.11.21
28/2013.(XI.21.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 2014.04.10
7/2014.(IV.9.) Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről 2014.04.10
13/2014.(VIII.27.) A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól 2014.08.28
14/2014.(VIII.27.) a helyi kitüntetések adományozásáról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 17/2016. (XII.14.) és 12/2021. (VIII. 10.) önkormányzati rendeletekkel) 2021.08.10
22/2014.(III.11.) Civil szervezetek támogatási rendje (képviselő-testületi határozat) 2014.03.11
11/2015.(VIII.26.) a talajterhelési díjról 2015.09.01
15/2015.(X.21.) a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 2015.10.21
61/2015.(VI.8) Onga Város Önkormányzatának Sportkoncepciója (képviselő-testületi határozat) 2015.06.08
8/2016.(VI.28.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 6/2021. (V. 10.) és 16/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendeletekkel)

Kérelem hulladékgazdálkodási díj megfizetése alóli mentességhez
2021.09.16
11/2016.(X.26.) a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2020. (X. 28. és 13/2021. (VIII. 11.) önkormányzati rendeletekkel) 2021.08.12
3/2017.(III.22.) a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezéséről és a fizetendő díjak mértékéről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 6/2017. (V. 17.) önkormányzati rendelettel) 2017.05.18
9/2017.(VIII.23.) a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 2017.08.24
11/2017.(VIII.23.) a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 2017.08.24
16/2017. (XII.13. ) A településkép védelméről (egységes szerkezetben a 23/2021. (X. 20.) önkormányzati rendelettel) 2021.10.21
17/2017. (XII.13.) a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 18/2020. (XII. 21.) önkormányzati rendelettel) 2021.01.01
18/2017. (XII. 13.) A temetőkről, a temetkezési tevékenységről és az ahhoz kapcsolódó díjakról 2017.12.13
3/2018.(III.21.) az önkormányzat jelképeiről 2018.03.21
80/2018.(X.30.) Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023 (határozat) 2018.10.30
12/2019.(X.25.) a települési képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 2019.10.26
41/2019.(VI.11.) Onga Város Bűnmegelőzési stratégiája (határozat) 2019.06.11
91/2019.(XI.12.) Az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása (határozat) 2019.11.12
3/2020.(V.12.) a közművelődési feladatok ellátásáról 2020.05.13
4/2020.(V.12.) a lakások bérletéről 2020.05.13
5/2020.(V.12.) a Környezetvédelmi Alapról 2020.05.13
50/2020.(XII.15.) A Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023. felülvizsgálata 2020.12.15
55/2020(IX.1) Onga Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2020-2024. évekre (határozat) 2020.09.01
9/2021.(VI.9.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat helyi szabályozásáról 2021.06.10
21/2021.(X.20.) a települési támogatás keretében nyújtott ellátásokról 2022.05.26
26/2021.(XII.10.) a bölcsődei ellátás intézményi térítési díjáról és az ellátás igénybevételének szabályairól 2022.08.01
1/2022.(II.1.) Onga Város Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 2022.07.16
2/2022.(II.15.) az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 2022.02.16
9/2022.(VI.22.) a nevelési-oktatási intézményekben a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról 2022.08.01
11/2022.(VI.22.) személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 2022.08.01
12/2022.(VI.22.) az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról 2022.07.01